Przyjaźń z Maryją

Zawsze zwracamy się do Niej

Od samego początku, gdy pustelnicy modlili się na Górze Karmel, nazywali Maryję Siostrą. Ona była ich stałym punktem odniesienia, Jej obecność nieustannie wypełniała ich świadomość, żyli zgromadzeni wokół Niej – Królowej i Ozdoby Karmelu. Kontemplowali piękno morza i przenikała ich prawda o bezmiarze Bożej łaski, którą właśnie Ona przynosi, będąc ocaleniem wśród burz, światłem wskazującym drogę wśród ciemności, uspokojeniem wśród nawałnic.

I tak jest do dziś. Bliskość Maryi jest jak powietrze, którym w Karmelu oddychamy. Więź z Nią jest głęboko wpisana w naszą duchową drogę. Ona wprowadza nas w tajemnicę Boga, towarzyszy nam na modlitwie, uczy wiary, podtrzymuje naszą ufność. Pełna delikatności jest przy nas, a my stopniowo odkrywamy znaczenie Jej osoby. W centrum jest Jezus, a Ona angażuje się w umocnienie naszej łączności z Nim.

Maryja jest z nami, rozumiejąca, przyjmująca. Jej miłość jest oparciem i pocieszeniem. Ona przynosi nam czułość Boga. Żyjąc w Karmelu jesteśmy jak w życiodajnej wodzie zanurzone w przyjaźni z Maryją. Każdy, kto wchodzi na drogę modlitwy, odnajdzie Ją. Przyjaźń z Nią jest jedną z największych łask na tej ziemi.