Rozeznanie

Chcesz usłyszeć głos Boga?

Każdy z nas ma zapisane w swoim wnętrzu powołanie do szczególnego zadania. Jesteśmy tak stworzeni i obdarowani, byśmy mogli podjąć to wezwanie. Wybrani i uzdolnieni do zrealizowania planu wpisanego w serce. Odczytać ten plan, rozpoznać swoją ścieżkę – to niezwykły proces. Wymaga uważności, uruchomienia wewnętrznej wrażliwości i wsłuchania się w najgłębsze pragnienia duszy. Tam jest ukryta nasza tożsamość, prawdziwe ja, które ma odnaleźć Pełnię. Tam, głęboko w nas, możemy spotkać Boga, wejść w Jego obecność i w Jego miłości odnaleźć sens istnienia. Na modlitwie możemy usłyszeć Słowo Pana i pójść za Nim. Możemy zaufać i powierzyć się Jemu, co jest tajemnicą szczęścia. Często potrzebujemy pomocy drugiego człowieka – przyjaciela lub osoby dojrzałej, która może towarzyszyć nam duchowo – by rozjaśnić swoje wnętrze i jaśniej zobaczyć prowadzenie Boga. Rozeznanie powołania to ważny moment, który pozwala podjąć decyzję i odważnie wyruszyć w niepowtarzalną wędrówkę. Bez względu na formę życia – jest to wędrówka z Jezusem jako Przewodnikiem. Jego bliskość, dobroć i wierność każdego dnia przekonują nas o Jego miłości.