Klasztor przyjmuje kandydatki na siostry klauzurowe oraz na siostry nieklauzurowe (zewnętrzne).