Dzień powszedni:

5. 20 Wstawanie

6.45 Jutrznia

6.15 – 6.45 Modlitwa

6.45 Anioł Pański/ Regina Caeli

7. 00 Msza święta

Dziękczynienie i c. d modlitwy (45 min)

Tercja

Śniadanie

Czas na pracę

11. 30 Seksta, Rachunek sumienia

12. 00 Anioł Pański/ Regina Caeli

Obiad

12. 45 Rekreacja

13. 45 Nona

14. 00 – 15. 00 Czytanie duchowne

Czas na pracę

16. 30 Nieszpory

Modlitwa

18. 00 Anioł Pański/ Regina Caeli

Kolacja

18. 45 Rekreacja

19. 30 Kompleta

21. 00 Godzina Czytań

Spoczynek nocny

Porządek niedzielny:

5. 20 Wstawanie

6.45 Jutrznia

Śniadanie

6.30 – 7.30 Modlitwa

7. 30 Tercja

Anioł Pański/Regina Caeli

8. 00 Msza święta konwentualna

9. 30 Msza św.

11. 30 Seksta, Rachunek sumienia

12. 00 Anioł Pański/ Regina Caeli

Obiad

12. 45 Rekreacja

13. 45 Nona

14. 00 – 15. 00 Czytanie duchowne

16. 30 Nieszpory

Modlitwa

18. 00 Anioł Pański/ Regina Caeli

Kolacja

18. 45 Rekreacja

19. 30 Kompleta

21. 00 Godzina Czytań