Plan dnia

Kiedy Bóg wypełnia swe obietnice

5.30 Jutrznia  (Niedziela: 6.05)

5.50.-6.50 Modlitwa  (Niedziela: 6.35-7.35)

7.00 Eucharystia  (Niedziela: 8.00)

Dziękczynienie, Tercja

Śniadanie

Praca

11.35 Seksta, Rachunek sumienia

12.00 Anioł Pański

Obiad

12.45 Rekreacja

13.45 Nona

14.00-15.40 Czytanie duchowne,
czas na różaniec i odpoczynek

Praca

16.40 Nieszpory

17-18 Modlitwa

18.00 Anioł Pański

Kolacja

18.45 Rekreacja

19.45 Godzina Czytań, Kompleta

Wielkie milczenie