Formacja do życia w klauzurze przebiega w następujących etapach:

1. Aspirat

1.  Postulat (1 rok).

2. Nowicjat (2 lata) rozpoczynający się obrzędem obłóczyn czyli przyjęcia habitu i białego welonu.

3. Okres ślubów czasowych kończący się złożeniem Profesji uroczystej, Profeska otrzymuje wtedy czarny welon na znak konsekracji i zostaje definitywnie złączona z Zakonem.

Formacja sióstr zewnętrznych, mających powołanie kontemplacyjno-czynne posiada następujące etapy:

  1. Aspirat,  rok postulatu, dwa lata nowicjatu, Pięć lat ślubów czasowych, po których składane są Śluby uroczyste.