Formacja

Bóg sam nas kształtuje

Formacja – kształtowanie serca trwa całe życie. Ale czas przygotowania do oddania się Bogu przez śluby wieczyste jest szczególny. To Duch Święty nas formuje. Powierzamy się Jemu i doświadczamy Jego miłości.

Spotkanie w rozmównicy, rekolekcje odprawione w klasztorze to punkt wyjścia dla rozeznania powołania. Po podjęciu decyzji przez kandydatkę i wspólnotę rozpoczyna się rok próby, tzw. aspirat. Można wtedy wejść do klauzury, żyć razem z siostrami, by bardziej poznać styl Karmelu. Czas spędzony w klasztorze jest określany indywidualnie. Zazwyczaj daje wiele światła i pomaga określić egzystencjalne pragnienia. Postulat to kolejny etap wędrówki ku zaślubinom. Trwa rok lub dwa. Następuje ważny moment pożegnania z bliskimi i definitywnego odejścia ze świata. Nowicjat trwa dwa lata. Rozpoczyna się przyjęciem habitu i białego welonu. Wtedy otrzymuje się nowe imię. Śluby są złączone z łaską wyjątkowej, wyłącznej miłości Chrystusa. Składa się tzw. profesję czasową. Po pięciu latach życia ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa dokonuje się uroczysta konsekracja. Składamy śluby wieczyste, a jako znak tych zaślubin otrzymujemy czarny welon.