Ofiarodawcy

Nasza wdzięczność zamienia się w modlitwę

 

Jesteśmy mniszkami, całe nasze życie wypełnione jest modlitwą. Wynika to z wiary, że rzeczywistość nadprzyrodzona jest dużo bardziej realna niż ta materialna. Bóg jest absolutnym centrum wszystkiego. Z miłości pragniemy Mu służyć, uwielbiając Go i oddając Mu cześć. Kościół uczy nas, że uczestnicząc w liturgii łączymy się z liturgią niebieską. Razem z aniołami zanosimy modlitwy także za Was, świadome, że bez Waszej pomocy nie mogłybyśmy żyć naszym powołaniem. Jesteśmy ubogie i tylko dzięki dobroci innych możemy ogrzać zimą klasztor, zapewnić opiekę medyczną starszym siostrom, przeprowadzić konieczne remonty.  Wasze wsparcie to dla nas znak troski i miłosierdzia Boga.

Dziękujemy Wam serdecznie!

Każdy najmniejszy gest wypływający z otwartego, hojnego serca zapisany jest na wieczność w Niebie!

 

Nasze konto bankowe:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. Łobzowska 40 Kraków

54 1240 1431 1111 0000 1046 3990