AKTUALNOŚCI

Wielkanoc

Wszystkim, którzy świętują Zmartwychwstanie Chrystusa życzymy Błogosławionej Paschy – Przejścia do życia i światła, możliwego dla nas dzięki Jezusowi.
„Niebiosa niech się cieszą i ziemia raduje. Chrystus, radość nasza, zmartwychwstał. Dał nam życie wieczne i wielkie miłosierdzie okazał. Dziś wszystko jasności pełne: niebo i ziemia i otchłań cała. Świętujmy zmartwychwstanie Chrystusa.
Wczoraj byłem z Tobą Chryste na krzyżu, a dziś powstaję z Tobą powstającym. Uwielbij mnie z sobą w Twym świętym królestwie. Powstałeś jako zwycięzca i moc zła zniszczyłeś.  Ty jesteś Bogiem Dobrym, Przyjacielem człowieka, Tobie oddajemy chwałę.  Pascho najświętsza, Chryste, daj nam, abyśmy głębiej uczestniczyli w królestwa Twego dniu niezachodzącym.” (św. Jan Damasceński)
Niech nas ogarnie pokój i nadzieja. Niech obecność Boga napełni nas radością. Niech przyjdzie Jego Królestwo. Modlimy się za Was i serdecznie pozdrawiamy!