AKTUALNOŚCI

Wielka Noc

„Wielka eksplozja zmartwychwstania dotknęła nas w chrzcie, aby nas pociągnąć. Tym samym zostaliśmy przyjęci do nowego wymiaru życia, w który — pośród udręk naszego czasu — w pewien sposób zostaliśmy już włączeni. Znaczenie bycia ochrzczonym, bycia chrześcijaninem polega właśnie na przeżywaniu własnego życia jako nieustannego wkraczania w tę otwartą przestrzeń. Na tym właśnie polega radość Wielkiej Nocy. Zmartwychwstanie nie przeminęło, lecz dotknęło nas i porwało. Uchwyciliśmy się zmartwychwstałego Pana…” (Benedykt XVI)

Paschalna Noc – wyjątkowa, najważniejsza w ciągu całego roku. Krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa nadają sens naszemy życiu, każdemu doświadczeniu. Tam znajdujemy światło, siłę i nadzieję. Jesteśmy szczęśliwi, jeżeli znamy Chrystusa, jeżeli wciąż możemy Go poznawać, w Niego wierzyć i ufać.

Życzymy Wam, by Jego obecność stała się dla Was źródłem radości. Niech Wielka Noc, kiedy to śmierć zostaje pokonana i otwiera się dla nas pełnia życia, napełni Was dziękczynieniem i uwielbieniem. Niech zmartwychwstanie Chrystusa dotknie Was i porwie. Niech czas paschalny będzie pełen życiodajnych spotkań z naszym Panem.