AKTUALNOŚCI

Wiara to nadzieja

Trwa czas paschalny, kiedy możemy bardziej świadomie celebrować tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa i radować się nią. Krzyż jest bramą, która wprowadza nas w nowe życie dzieci Boga. Przez 50 dni liturgia wciąż mówi nam o zmartwychwstaniu i obdarza nim. Możemy napełnić się łaską i przygotować do życia Paschą przez cały rok.

Papież Benedykt mówił: „Wiara nadaje życiu nową podstawę, nowy fundament, na którym człowiek może się oprzeć.” Tego chciałybyśmy Wam życzyć – by zmartwychwstanie Jezusa przenikało nadzieją Wasze życie. „Odkupienie zostało nam ofiarowane w tym sensie, że została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel i jeśli tego celu możemy być pewni. Jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud drogi.”

Naszym celem jest życie wieczne w nieskończonej miłości Boga. Cierpienie, mrok czy śmierć nie mogą odebrać nam tej perspektywy. Niech obecność Jezusa Żyjącego umacnia Was i rozjaśnia drogę. On jest źródłem naszej nadziei. „Kto ma nadzieję, żyje inaczej – zostało mu dane nowe życie.”  (Benedykt XVI)