AKTUALNOŚCI

Prośba o modlitwę

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie zawsze, gdy prosicie o modlitwę. Otrzymujemy takich próśb bardzo dużo, na skrzynkę intencji lub telefonicznie. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu, ale każda powierzona nam osoba i sprawa jest dla nas ważna.

Wszystkie Wasze intencje są obecne w naszej modlitwie. Wierzymy, że modlitwa wstawiennicza może umocnić, otworzyć na łaskę, obudzić dobre pragnienia w drugim człowieku, poruszyć i napełnić nadzieją – bo Duch Święty nieustannie działa w nas i pośród nas, a więc dobro i miłość zawsze mogą się wydarzyć. On przychodzi i przemienia nasze cierpienie w miejsce ufności.

Chcemy Was również zapewnić, że Bóg słyszy także Waszą modlitwę – jest dla Niego drogocenna. On pochyla się nad każdym Waszym wołaniem, westchnieniem, bólem i pragnieniem. Widzi Was i wie wszystko. Jesteśmy, by się za Was modlić, ale tak naprawdę nie potrzebujecie nas, by się do Niego zbliżyć. Brama Nieba jest otwarta. Dzięki Jezusowi, który dla nas umarł i zmartwychwstał, każdy ma dostęp do źródła łaski. Gdy sercem zbliżycie się do Niego, doświadczycie Jego obecności i miłości bezpośrednio. Relacja z Nim może przemienić Was i Wasze życie.