Aktualności


2 lutego 2020

Nasze święto

ŻYCIE KONSEKROWANE to całkowite oddanie się Bogu, to głębokie złączenie z Nim, przez wiarę i miłość. Choć każde powołanie może być drogą świętości, mamy nadzieję, że ścieżka konsekracji ...


29 listopada 2019

Oczekiwanie

Wspominany 14 grudnia św. Jan od Krzyża to patron adwentowego oczekiwania. Strażnik naszej tęsknoty za Jezusem i przyzywania Go wśród ciemności. Jan wiedział, że pragnienie jest światłem prowadzącym ...


8 listopada 2019

Elżbieta – Dom Boga

„Pozostawiam Ci moją wiarę w obecność Boga, Boga wszelkiej Miłości, mieszkającego w naszych duszach”.   Uroczyście brzmią te słowa, jak testament i one mają być w istocie testamentem. ...


12 października 2019

Eucharystia w Karmelu

15 października to wielka uroczystość. Wspominamy św. Teresę od Jezusa, Matkę odnowionego Karmelu.   Zapraszamy na Eucharystię o g. 7, celebrowaną przez ojców karmelitów oraz o g. 17. ...


1 października 2019

Mała Święta

Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła 1 października w uroczyste wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  na Eucharystię o g. 17.30 której będzie przewodniczył ks. bp Damian Muskus. ...


25 sierpnia 2019

Pokorna Arabka

„Panie, jeśli zachowasz mnie w Twojej miłości, nie będzie mi nic brakowało. Pokora jest szczęśliwa. Zadowala się wszystkim. Zawsze nosi Pana w sercu. Pokora to pokój. Pokorne ...


22 sierpnia 2019

Poczta

Chcesz o coś zapytać? Szukasz Boga, nie wiesz, jak się modlić? Chcesz rozeznać swojej powołanie? A może pragniesz nam pomóc? Choć nasz styl życia promuje ...


16 marca 2019

Adoracja Krzyża

Odnaleźć swój osobisty KRZYŻ, objąć go ramionami i zobaczyć w NIM miłość i obecność Boga… Często tego nie potrafimy, buntujemy się, odrzucamy – skazując się na samotność. Bóg jednak ...


6 lutego 2019

Wieczór Uwielbienia

Wszystkich spragnionych radości i pokoju zapraszamy na szczególne spotkanie z Jezusem!   Dnia 22 lutego o godzinie 18.00 w Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych przy ulicy Łobzowskiej 40 w Krakowie: ...


10 maja 2018

Pro Memoria

Uwielbiając wraz z całym Kościołem Krakowskim Boga za łaskę beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej, wspominamy dzień jej pogrzebu, 2 maja 1973 r., w którym miały szczęście uczestniczyć żyjące ...