Aktualności


15 grudnia 2022

Święta

Syn Boży, zrodzony z Ojca, przyjął ciało z Dziewicy i stał się człowiekiem. Narodził się w czasie. Bóg wkroczył w historię. W tym niepowtarzalnym «dzisiaj» wieczny Bóg stał się ...


6 listopada 2022

Listopad

Po prostu listopad – miesiąc pamięci o bliskich nam Zmarłych i modlitwy za nich. Wierzymy, że się spotkamy. Że będziemy żyć wiecznie w podarowanym nam szczęściu Boga. Ta nadzieja ...


15 października 2022

Obłóczyny

Dla karmelitanki bosej otrzymać habit w uroczystość św. Teresy od Jezusa to wyjątkowa łaska. Nie dzieje się tak zawsze. Ale Natalia mogła się ucieszyć tym znakiem opieki i miłości Matki ...


28 sierpnia 2022

Kolejny jubileusz

Jubileusz to wyjątkowy moment łaski. Moment widzenia jej i cieszenia się nią. Dlatego dzielimy się naszą radością kolejnego jubileuszu, jaki świętowałyśmy 27 sierpnia 2022 w klasztorze ...


17 kwietnia 2022

Wielkanoc

Wszystkim, którzy świętują Zmartwychwstanie Chrystusa życzymy Błogosławionej Paschy – Przejścia do życia i światła, możliwego dla nas dzięki Jezusowi. „Niebiosa niech się cieszą i ziemia raduje. Chrystus, ...


3 kwietnia 2022

Jubileusz s. Joanny

Wszyscy wiemy, że Abraham jest ojcem naszej wiary, a historia jego życia wyznacza drogę każdego wierzącego. Czasem Bóg wzywa nas do pozostawienia tego, co jest nam ...


6 marca 2022

Interwencja Boga

Kochani, łączymy się ze wszystkimi wierzącymi w modlitwie o pokój na świecie. W błaganiu za Ukrainę i Rosję. Oczekiwanie na Paschę w tym roku jest szczególne – naznaczone cierpieniem naszych braci, które ...


14 grudnia 2021

Boże Narodzenie

Zbliża się wyjątkowy czas przeżywania Tajemnicy Bożego Narodzenia. Z miłości do człowieka Bóg kolejny raz zejdzie na ziemię, ukryje w Niemowlęciu swoją moc i potęgę, umożliwi nam wejście ...


8 września 2021

Narodziny Maryi

To dzień wielkiej radości i nadziei – przyjście na świat Maryi. Niezraniona grzechem, promieniejąca pięknem Raju, wybrana na Matkę Zbawiciela. Ona przynosi nam Chrystusa. Ona otwiera nam ...


18 lipca 2021

Kotłownia

Trwamy wciąż w obecności Matki Bożej z Góry Karmel, której uroczystość obchodzimy 16 lipca. Ona otacza nas swoją dyskretną miłością jak płaszczem. W Niej jesteśmy strzeżeni ...