AKTUALNOŚCI

Oczekiwanie

Wspominany 14 grudnia św. Jan od Krzyża to patron adwentowego oczekiwania. Strażnik naszej tęsknoty za Jezusem i przyzywania Go wśród ciemności. Jan wiedział, że pragnienie jest światłem prowadzącym do spełnienia. Mówi nam, byśmy nie bali się bolesnych prób i oczyszczeń. One prowadzą do głębszej bliskości Boga. Tęsknimy za Jego Miłością i równocześnie coraz pełniej Jej doświadczamy. Bóg nigdy nie zostawia nas samych…

„O duszo, najpiękniejsza pomiędzy wszystkimi stworzeniami, która pragniesz poznać miejsce, gdzie przebywa twój Umiłowany, ty sama jesteś schronieniem, gdzie On przebywa, ty sama jesteś Jego ustroniem i miejscem tajemnym, gdzie On się ukrywa. Całe twe dobro i cała twa nadzieja jest tak blisko ciebie, jest w tobie…”