AKTUALNOŚCI

Interwencja Boga

Kochani, łączymy się ze wszystkimi wierzącymi w modlitwie o pokój na świecie. W błaganiu za Ukrainę i Rosję. Oczekiwanie na Paschę w tym roku jest szczególne – naznaczone cierpieniem naszych braci, które i nas głęboko dotyka. Zło uderzyło z ogromną siłą, niszcząc domy i miasta za naszą wschodnią granicą.  Wystawiając na niewyobrażalną próbę tysiące, miliony ludzi.
Ale my wiemy, że zło nie zwycięży. Zwycięzcą jest Bóg, o czym przypomina nam Pascha – przejście Chrystusa przez krzyż do zmartwychwstania i wiecznej chwały. Nie musimy wpatrywać się w zło, które chce nas przerażać i zniewalać. Możemy wciąż wpatrywać się w Niego. Nasze serca mogą chłonąć Jego światło. Nasze rany może wypełnić Jego miłość. Wiara może nas umocnić i dać pokój.
Płaczemy razem z Ukrainą i wołamy do Pana, by umocnił wszystkich cierpiących. Z nadzieją czekamy na interwencję Boga, na Jego kolejne przyjście w naszą historię.