AKTUALNOŚCI

Nasze święto

ŻYCIE KONSEKROWANE to całkowite oddanie się Bogu, to głębokie złączenie z Nim, przez wiarę i miłość. Choć każde powołanie może być drogą świętości, mamy nadzieję, że ścieżka konsekracji zakonnej w sposób szczególny otwiera nas na działanie Ducha Świętego.

2 lutego, gdy wspominamy ofiarowanie Małego Jezusa w świątyni, Kościół pamięta o siostrach i braciach, którzy decydują się radykalnie ofiarować siebie Ojcu Niebieskiemu, tak, by mógł uczynić z nimi wszystko, czego pragnie, przez tajemnicę czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Prosimy Was o modlitwę, by nasze oddanie się Chrystusowi każdego dnia stawało się coraz głębsze. Byśmy kochały, służyły, były pokorne i i żyły duchem Ewangelii.

Dzielimy się również z Wami troską o nasz klasztor – miejsce modlitwy kontemplacyjnej w centrum Krakowa. Konieczne jest podjęcie remontów, lecz środków na to nie mamy. Na stronie odnowklasztor.pl przeczytacie o szczegółach zbiórki pieniędzy, która właśnie się rozpoczęła. Bardzo dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i każdą najmniejszą ofiarę!