AKTUALNOŚCI

Duch Święty przychodzi

„Duchu Święty, co dajesz przedsmak życia wiecznego. W moim wnętrzu uciszonym, gdzie Ty chcesz zamieszkać, tchnienie Twojej łaski niech przyjdzie otoczyć mnie chwałą”. (św. Jan od Krzyża)

Po zmartwychwstaniu Jezusa najważniejszym wydarzeniem, na które czekamy z sercami wypełnionymi żarliwym wołaniem, jest przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Teologowie oczywiście powiedzą, że Duch Święty przychodzi nieustannie i nigdy nie jesteśmy pozbawieni Jego łaski. Ale Bóg w swojej dobroci daje nam momenty, kiedy w sposób szczególny możemy doświadczyć Jego działania. Otwieramy się wtedy na Jego obecność, tęsknimy za Nim i prosimy, by leczył i przemieniał nasze wnętrza. I On przychodzi, obdarzając swoimi darami. Niech i teraz, w święto Zesłania, wyleje na nas strumienie życiodajnej miłości.

Dziękujemy Wam za łączność w modlitwie w tym wyjątkowym czasie paschalnym. Dziękujemy też za Wasze wsparcie i pomoc materialną. Zostały już zakończone prace przy wymianie bramy, prowadzącej na podwórko dla gości. Więcej możecie o tym przeczytać TUTAJ. Przed nami prace przy kolejnej bramie, która pozwala wjechać bezpośrednio pod klasztor. Wiąże się to z rekonstrukcją muru na dłuższym odcinku, ale dzięki Wam możemy podjąć ten projekt. Jesteśmy świadome, że odnowa budynku nie miałaby sensu, jeśli nie byłaby połączona z naszym ciągłym nawracaniem się i odradzaniem się w Bogu. Podejmujemy to wezwanie każdego dnia, a Waszej modlitwie powierzamy kandydatki, rozeznające swoje powołanie w naszej wspólnocie.