AKTUALNOŚCI

Pro Memoria Hanny Chrzanowskiej

Uwielbiając wraz z całym Kościołem Krakowskim Boga za łaskę Beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej, wspominamy dzień Jej pogrzebu, 2 maja 1973 r., w którym miały szczęście uczestniczyć żyjące wówczas siostry z naszej wspólnoty. Tak zapisała jedna z nich w naszej Kronice Klasztornej:

„W naszej parafii zmarła wielka dobrodziejka biednych, chorych, opuszczonych, Panna Hanna Chrzanowska, córka Profesora Chrzanowskiego. Był to anioł dobroci i poświęcenia, niestrudzona w uczynkach miłosierdzia i miłości bliźniego do ostatniej chwili życia. Na jej prośbę i życzenie Ks. Kardynała, trumna wystawiona była w naszym kościele. Pogrzeb odbył się w środę 2 maja. J. Em. Kardynał Karol Wojtyła sam celebrował Mszę św. z koncelebracją i cały obrzęd pogrzebowy. Ogromna masa ludzi brała udział, słyszało się gorące słowa uznania i podzięki dla śp. Zmarłej, mówiono: Ona była naszą Matką.”Galeria