AKTUALNOŚCI

Adoracja Krzyża

 

Odnaleźć swój osobisty KRZYŻ,
objąć go ramionami i zobaczyć w NIM
miłość i obecność Boga…
Często tego nie potrafimy, buntujemy się,
odrzucamy – skazując się na samotność.
Bóg jednak zachęca, by prosić Go
o łaskę pojednania ze swoim życiem,
odnalezienia Jego bliskości.

Karmelitanki Bose z Krakowa
na ul. Łobzowskiej 40
wraz z Zespołem Vox Eremi
Braci Paulinów
zapraszają na Eucharystię
przedłużoną Adoracją Krzyża…

DRZEWO NASZEGO ZBAWIENIA.

Nie zabraknie też „towarzystwa”
Karmelitańskich Świętych.