AKTUALNOŚCI

Adoracja Krzyża

Odnaleźć swój osobisty KRZYŻ, objąć go ramionami i zobaczyć w NIM miłość i obecność Boga… często tego nie potrafimy, buntujemy się, odrzucamy – skazując się na samotność. Bóg jednak zachęca, by prosić Go o łaskę pojednania ze swoim życiem, odnalezienia Jego bliskości. Skorzystaj: Karmelitanki Bose z Krakowa na ul. Łobzowskiej 40 wraz z Zespołem Vox Eremi Braci Paulinów zapraszają na Eucharystię przedłużoną Adoracją Krzyża… Drzewa naszego Zbawienia. Nie zabraknie też „towarzystwa” Karmelitańskich Świętych.