Sam Bóg
jest dla mnie

 

Karmelitanki bose to mniszki całkowicie zaangażowane w modlitwę. Skoncentrowane na więzi z Chrystusem, na trwaniu przy Nim. Jak Maryja, zasłuchana w Słowo Boga, otwarta na Ducha Świętego. Jak Maria z Betanii, siedząca u stóp Jezusa, kontemplująca Jego obecność. Jak Maria Magdalena, wpatrzona w Ukrzyżowanego, szukająca i odnajdująca Ukochanego w poranek zmartwychwstania. Bóg jest godny tego, by oddać mu wszystko. Oddać siebie, całe swoje życie. Trwamy przy Nim i odnajdujemy Pełnię, pokój i nieprzemijające szczęście już tutaj, na ziemi.

Krata jest symbolem miłości do Boga. Wychodzimy na pustynię, by zajmować się tylko Nim, napełniać się Jego obecnością. Krata jest symbolem oddzielenia od świata, ale nie odłączenia, ponieważ tajemnicza wymiana duchowa dokonuje się nieustannie. Modlimy się za powierzone nam osoby, wołamy o Ducha Świętego dla Kościoła, dla kapłanów, prosimy o miłosierdzie dla świata. Klasztor kontemplacyjny stwarza wyjątkowe warunki, by wejść w wiarę, by zanurzyć się w modlitwie, która trwa dzień i noc, nieustannie.


 

Aktualności


8 września 2021

Narodziny Maryi

To dzień wielkiej radości i nadziei – przyjście na świat Maryi. Niezraniona grzechem, promieniejąca pięknem Raju, wybrana na Matkę Zbawiciela. Ona przynosi nam Chrystusa. Ona otwiera nam ...


18 lipca 2021

Kotłownia

Trwamy wciąż w obecności Matki Bożej z Góry Karmel, której uroczystość obchodzimy 16 lipca. Ona otacza nas swoją dyskretną miłością jak płaszczem. W Niej jesteśmy strzeżeni od zła, ...


21 maja 2021

Duch Święty przychodzi

„Duchu Święty, co dajesz przedsmak życia wiecznego. W moim wnętrzu uciszonym, gdzie Ty chcesz zamieszkać, tchnienie Twojej łaski niech przyjdzie otoczyć mnie chwałą”. (św. Jan od Krzyża) Po zmartwychwstaniu ...


4 kwietnia 2021

Wielka Noc

„Wielka eksplozja zmartwychwstania dotknęła nas w chrzcie, aby nas pociągnąć. Tym samym zostaliśmy przyjęci do nowego wymiaru życia, w który — pośród udręk naszego czasu — w pewien sposób zostaliśmy ...


 

SKRZYNKA INTENCJI

Jeśli chcesz powierzyć swoje sprawy
naszej modlitwie - napisz.
Wstawiamy się u Boga za Ciebie.


Każdy kto pragnie, wodę żywą otrzyma,
jeśli nie ustanie w drodze do źródła.

(św. Teresa od Jezusa)