Gdzie się ukryłeś, Umiłowany?…
W swoim wnętrzu masz
wszystkie skarby,
nasycenie i królestwo,
Twego Umiłowanego,
którego pragniesz i szukasz.

(św. Jan od Krzyża)

Karmelitanki bose to mniszki całkowicie zaangażowane w modlitwę. Skoncentrowane na więzi z Chrystusem, na trwaniu przy Nim. Jak Maryja, zasłuchana w Słowo Boga, otwarta na Ducha Świętego. Jak Maria z Betanii, siedząca u stóp Jezusa, kontemplująca Jego obecność. Jak Maria Magdalena, wpatrzona w Ukrzyżowanego, szukająca i odnajdująca Ukochanego w poranek zmartwychwstania. Bóg jest godny tego, by oddać mu wszystko. Oddać siebie, całe swoje życie. Trwamy przy Nim i odnajdujemy Pełnię, pokój i nieprzemijające szczęście już tutaj, na ziemi.

Krata jest symbolem miłości do Boga. Wychodzimy na pustynię, by zajmować się tylko Nim, napełniać się Jego obecnością. Krata jest symbolem oddzielenia od świata, ale nie odłączenia, ponieważ tajemnicza wymiana duchowa dokonuje się nieustannie. Modlimy się za powierzone nam osoby, wołamy o Ducha Świętego dla Kościoła, dla kapłanów, prosimy o miłosierdzie dla świata. Klasztor kontemplacyjny stwarza wyjątkowe warunki, by wejść w wiarę, by zanurzyć się w modlitwie, która trwa dzień i noc, nieustannie.


 

Aktualności1 grudnia 2019

Oczekiwanie

  Wspominany 14 grudnia św. Jan od Krzyża to patron adwentowego oczekiwania. Strażnik naszej tęsknoty za Jezusem i przyzywania Go wśród ciemności. Jan wiedział, że pragnienie jest światłem prowadzącym ...


8 listopada 2019

Elżbieta – Dom Boga

Pozostawiam Ci moją wiarę w obecność Boga, Boga wszelkiej Miłości, mieszkającego w naszych duszach.   Uroczyście brzmią te słowa, jak testament i one mają być ...


15 października 2019

Eucharystia w Karmelu

  15 października to wielka uroczystość – wspominamy św. Teresę od Jezusa, Matkę Karmelu. Zapraszamy tego dnia na Eucharystię o g. 7, celebrowaną przez ojców karmelitów oraz o g. ...


1 października 2019

Mała Święta

    Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła 1 października w uroczyste wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus  na Eucharystię o g. 17.30 której będzie przewodniczył ks. bp Damian ...


 

SKRZYNKA INTENCJI

Jeśli chcesz powierzyć swoje sprawy
naszej modlitwie - napisz.
Wstawiamy się u Boga za Ciebie.


Każdy kto pragnie, wodę żywą otrzyma,
jeśli nie ustanie w drodze do źródła.

(św. Teresa od Jezusa)