Sam Bóg
jest dla mnie

 

Karmelitanki bose to mniszki całkowicie zaangażowane w modlitwę. Skoncentrowane na więzi z Chrystusem, na trwaniu przy Nim. Wybieramy klasztor jako miejsce ukrycia, ciszy i samotności, by szukać Boga, poznawać Go, zagłębiać się w życiodajną relację z Nim. On daje nam doświadczenie, że nas kocha – miłością wierną, pełną miłosierdzia. Przez Jezusa staje się nam bliski i obecny w naszej historii. Bóg jest godny tego, by oddać Jemu wszystko. Oddać siebie, całe swoje życie. Trwamy przy Nim i odnajdujemy nieprzemijające szczęście już tutaj, na ziemi.

Krata jest symbolem miłości do Boga. Wychodzimy na pustynię, by zajmować się tylko Nim, napełniać się Jego obecnością. Krata jest symbolem oddzielenia od świata, ale nie odłączenia, ponieważ tajemnicza wymiana duchowa dokonuje się nieustannie. Modlimy się za powierzone nam osoby, wołamy o Ducha Świętego dla Kościoła, dla kapłanów, prosimy o miłosierdzie dla świata. Klasztor kontemplacyjny stwarza wyjątkowe warunki, by wejść w wiarę, by zanurzyć się w modlitwie, która trwa dzień i noc, zawsze.


 

Aktualności


3 czerwca 2023

Prośba o modlitwę

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie zawsze, gdy prosicie o modlitwę. Otrzymujemy takich próśb bardzo dużo, na skrzynkę intencji lub telefonicznie. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu, ale każda powierzona ...


10 maja 2023

Wiara to nadzieja

Trwa czas paschalny, kiedy możemy bardziej świadomie celebrować tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa i radować się nią. Krzyż jest bramą, która wprowadza nas w nowe życie dzieci Boga. ...


2 kwietnia 2023

Wielki Tydzień

Rozpoczyna się Wielki Tydzień, kiedy dzięki miłosierdziu Boga możemy uczestniczyć w paschalnych wydarzeniach, które dotykają Jezusa i równocześnie nas. Chrystus otwiera dla nas źródło łask, ...


1 marca 2023

Jezus i Teresa

To bardzo wymowne, że Teresa od Dzieciątka Jezus podpisuje się pod listami nazywając siebie ziarnkiem piasku, gdy jej ukochany ojciec zaczyna poważnie chorować. Nie wyobrażała sobie bardziej dojmującego cierpienia. ...


 

SKRZYNKA INTENCJI

Jeśli chcesz powierzyć swoje sprawy
naszej modlitwie - napisz.
Wstawiamy się u Boga za Ciebie.


Każdy kto pragnie, wodę żywą otrzyma,
jeśli nie ustanie w drodze do źródła.

(św. Teresa od Jezusa)